Images-loading
Studenti z Kostelce v polské Radomi

Studenti z Kostelce v polské Radomi

Do Radomu jsme dorazily po dlouhé cestě v neděli 16 hodin. Autobus nás dovezl k hotelu, kde jsme se ubytovaly. Po únavné cestě vlakem jsme se šly rády projít po večerním městě. Večer jsme všechny rychle usnuly.

V pondělí jsme po vydatné snídani vyrazily do muzea iluzí, tady jsme si to užily. A pak už jsme spěchaly na setkání s našimi novými polskými a slovenskými přáteli. Ve škole Jana Pavla II. jsme všichni měli připravený oběd a po obědě se naše tři týmy utkaly v tělocvičně ve sportovních hrách. Za naše výkony jsme obdržely diplomy.

Odpoledne jsme vyrazily na prohlídku města a na nákupy.

V úterý ráno jsme vstávaly brzy, sraz jsme měli u historického muzea v centru Radomu. Muzeum bylo velmi zajímavé, moderní, interaktivní. Nechyběly ani 3D simulace nebo hologramy. Taky jsme si mohli vyzkoušet historické obleky nebo helmy.

Po prohlídce muzea byla připravená hra, při které jsme hledali symboly města Radom. Po ukončení hry jsme se cestou na oběd zastavili v tanečním studiu, kde jsme si po profesionálním vedením vyzkoušeli různé taneční kreace.

Po obědě jsme opět v mezinárodních týmech připravovali plakát s tématem projektu.

Po odpoledním volnu jsme byli hostiteli pozváni na přátelské setkání ve škole, na kterém byla připravená výborná večeře a opravdu bohaté pohoštění.

Ve středu jsme museli vstávat už v 7.15. Jako každé ráno jsme začaly snídaní, a pak nás čekala rychlá příprava na odchod k autobusové zastávce. Ranní autobus nás odvezl do školy, kde jsme počkali, než dorazí Slováci a Poláci. Když jsme se všichni seskupili, vydali jsme se do tělocvičny, kde nás čekala relaxační „přednáška“. Při relaxaci jsme se učili, jak se vypořádat se stresem, a jak správně dýchat při stresové situaci. Hráli jsme různé hry, při kterých jsme se učili správně dýchat. Po relaxačním cvičení jsme se my a děti ze Slovenska vydali na radnici, kde jsem se setkali s vicestarostkou města Radom. Na radnici se nás ptali, jak jsme si to tady užili a co se nám líbilo ze všeho nejvíc. Otázky probíhaly v polštině, ale naštěstí s námi byl polský překladatel, který nám to překládal do angličtiny. Na konci setkání jsme se ještě vyfotili a vyrazili jsme zpátky do školy. Po příchodu do školy jsme si jako vždy odložili naše věci do knihovny. Ještě před obědem nás čekalo představení polské školy. Představení bylo zaměřeno na svátek, který se konal v pátek toho týdne. Po skončení představení nás čekal oběd. Po jídle jsme se přesunuli do počítačové učebny. Tam jsme se rozdělili do tří skupin, v každé skupině byli žáci z polské, slovenské i české školy. Každá skupina musela na počítači v Powerpointu vypracovat prezentaci o jednom dni, co jsme společně prožili. Po dokončení jsme si ještě povídali o tom, co nás tu bavilo i nebavilo. Nakonec jsme se rozloučili s panem ředitelem polské školy a vydali jsme se už na hotel, kde jsme strávili zbytek večera.

Ve čtvrtek jsme se po celodenní jízdě vlakem vrátily unavené, ale spokojené domů.

Mgr. Marcela Frýbová