Images-loading

KONZULTAČNÍ HODINY UČITELŮ
ŽÁCI A STUDENTI1. pololetí  školní rok  2022/2023 


Vyučující 1. termín 2. termín
Mgr. Čadová dle dohody dle dohody
Mgr. Čermáková dle dohody dle dohody
Mgr. Frýbová dle dohody dle dohody
RNDr. Bc, Hásek dle dohody dle dohody
Mgr. Hofmanová dle dohody dle dohody
Mgr. Kadečková dle dohody dle dohody
Mgr. Lebedínská dle dohody dle dohody
Mgr. Novotná dle dohody dle dohody
Mgr. Pichová dle dohody dle dohody
Ing. Plšková dle dohody dle dohody
PaedDr. Rouha dle dohody dle dohody
Mgr. Součková dle dohody dle dohody
Mgr. Žďárská dle dohody dle dohody