Images-loading

    Budova školy Zdrávka Kostelec, která je součástí VOŠ, SZŠ a OA Trutnov, sloužila do roku 2022 jako jedna z budov Střední průmyslové školy O. Wichterleho. Výuka zde byla zaměřena na obor modelářství a návrhářství oděvů. Původně textilní učiliště se v průběhu svého trvání transformovalo na střední školu a jeho sídlo se několikrát změnilo. V devadesátých letech došlo k rozhodnutí o výstavbě nové budovy, ve které by probíhala nejen teoretická, ale i praktická výuka. 20. března 1997 byla podepsána smlouva o výstavbě. Stavba budovy byla dokončena k 1.  září 1999.

    V roce 2022 byla budova převedena pod správu VOŠ, SZŠ a OA Trutnov. Během rekordně krátké doby letních prázdnin byly přestavěny a upraveny prostory pro výuku zcela odlišných studijních oborů. Stalo se to za vydatné pomoci řady zaměstnanců školy. Střihárna se změnila na kuchyň, výtvarné ateliéry na odborné třídy ošetřovatelství, z šicích dílen vznikly praktické třídy pro výuku masérů. Byly upraveny i třídy pro teoretickou výuku, vznikla třída somatologie, psychologie a kmenové třídy.

    V září 2022 tak mohly nastoupit dvě třídy prvních ročníků oboru praktická sestra a zcela nových oborů na SZŠ masér ve zdravotnictví a nutriční asistent.

V současné době se zde připravují na svá budoucí povolání již dva ročníky těchto oborů a v září 2024 přivítáme již ročník třetí.

VÍCE V TÉTO KATEGORII