Images-loadingPřehled projektů 2019 - 2022:

 

Název projektu

číslo projektu

částka

doba trvání projektu

hlavní aktivity projektu

Domácí projekty

Šablony2 VOŠZ, SZŠ a OA, Trutnov

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013691

2 563 714,00 Kč

09/19 - 08/21


• Aktivity podporující vzdělávání studentů, především žáků ohrožených školním neúspěchem

 

I-KAP KHK II

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192
11 170 142,00 Eur
01/21 - 11/23

• Realizace přírodovědných aktivit a aktivit se zdravotnickou tematikou pro žáky partnerských ZŠ
• Realizace kroužků pro žáky SŠ i ZŠ
• Vybudování učeben 3D Cave a Přírodovědné laboratoře
• Aktivity zaměřené na vzdělávání pedagogů

Zahraniční projekty

Nursing schools from the Czech Republic, Finland, Macedonia and Spain are      comparing performance of nursing procedures

2018-1-CZ01-KA229-047990

35 562 Eur

09/18 - 08/20

• Krátkodobé zahraniční studijní pobyty pedagogů a studentů
• Partneři projektu: Makedonie, Finsko, Španělsko
• Porovnávání rozdílů v ošetřovatelských postupech v jednotlivých zemích projektu

Erasmus+

Mobility studentů zdravotnických oborů

2019-1-CZ01-KA102-060028 

21 216 Eur

09/19 - 08/21

• Třítýdenní odborné stáže studentů a pedagogů ve zdravotnických zařízeních ve španělském Alicante

Erasmus+

Voneinander lernen - Zukunft bauen

2019-1-LV01-KA229-060348_6

33 000 Eur

09/19 - 08/21

• Projekt zaměřený na podporu podnikavosti, inovace a kreativity
• Partneři projektu: Lotyšsko, Německo, Itálie, Řecko

Erasmus+

Interkulturelle Begegnung im gemeinsamen Europa - mit Unterstützung moderner Medien

2019-1-AT01-KA229-051503_2

31 418 Eur

09/19 - 07/21

• Projekt zaměřený zvyšování povědomí o důležitosti demokracie a občanství EU u mladých lidí
• Partnerem projektu: Rakousko

Erasmus+


Odborné stáže studentů zdravotnických oborů ve Finsku

2020-1-CZ01-KA102-077046

 26 732 Eur

12/20 - 12/22

Třítýdenní odborné stáže studentů a pedagogů ve zdravotnických zařízeních ve finské Yliviesce

Erasmus+


Rozdíly ve zdravotnické péči v zemích EU

2020-1-CZ01-KA229-078133

35 562 Eur 

09/20 - 08/22

• Krátkodobé zahraniční studijní pobyty pedagogů a studentů
• Partneři projektu: Makedonie, Finsko, Španělsko
• Porovnávání rozdílů v ošetřovatelských postupech v jednotlivých zemích projektu

Erasmus+


Friends of Environment

2020-1-FR01-KA229-079945_6

29 884 Eur

09/20 - 08/22

• Vliv životního prostředí na zdraví a kvalitu života jedince v různých částech Evropy
• Partneři projektu: Francouzská Guyana, Belgie, Portugalsko, Lotyšsko, Turecko

Interreg VA ČR-PL

KOMPETENCE 4.0

CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002207

63 953 Eur

08/20 - 07/22

• Získání přehledu o nových a nastupujících trendech v rámci Průmyslu 4.0 – žáci se naučí s těmito možnostmi pracovat, zahrnou je ve fiktivních firmách do podnikatelského záměru.

Další zahraniční aktivity

Spolupráce se školou Lothar-von-Faber-Schule, Norimberk

 

 

09/18 -

• Krátkodobé výměnné stáže ve zdravotnických zařízeních v německém Norimberku

 

Spolupráce se školou IES Leonardo da Vinci, Alicante, Španělsko

 

 

09/18 -

• Třítýdenní odborné pracovní stáže španělských studentů ve smluvních zdravotnických zařízeních naší školy (ON Trutnov, stanice ZZS KHK Trutnov)

Školní aktivity

Školní mořské akvárium

https://www.youtube.com/channel/UCkw2BEggZFF1jkntjWfy96Q

 

 

• školní akvárium vybavené mořskými rostlinami a živočichy
• možnost měření ukazatelů kvality vody
• sledování online na daném odkazu

 

Školní včelí úly

https://www.youtube.com/channel/UCsNBZxbdIme782qIoWQwqMw

 

 

• školní včely vybavené měřícím systémem
• možnost měření ukazatelů teploty, vlhkosti, váhy, a dalšími

• sledování online na daném odkazu