Images-loading

STRAVOVÁNÍ
UCHAZEČI O STUDIUM

Školní jídelna s kuchyní se nachází v budově DM .

Školní kuchyně připravuje celodenní stravu – tj. snídani, oběd a večeři pro ubytované žáky a studenty.
Pro neubytované žáky a studenty a pracovníky školy připravuje pouze obědy. 

Ceny stravného jsou platné do 31.1.2023. Od 1.2.2023 se ceny stravného budou měnit.

PRO UBYTOVANÉ

Snídaně28,- Kč
Oběd37,- Kč
Večeře33,- Kč

Celodenní strava na celý měsíc činí 2058,- Kč a ubytovaní žáci mají povinnost odebírat celodenní stravu dle Vnitřního řádu DM

PRO NEUBYTOVANÉ

Oběd777,- Kč

Číslo účtu na stravování:    123-7609100257/0100

KS: 0308       

Variabilní symbol: sdělí individuálně vedoucí ŠJ. Variabilní symbol je uveden na přihlášce ke stravovaní !!! Přihlášku ke stravování zašle ubytovaným ved. vychovatelka DM v průběhu měsíce července daného školního roku poštou.

    

PŘEPLATKY STRAVNÉHO
Přeplatky stravného SE VRACEJÍ maturitním ročníkům v červenci na zadaný účet. Ostatním strávníkům jsou převedeny do dalšího školního roku nebo vráceny pouze na vyžádání.

 

ODBĚR STRAVY 

Odběr stravy se provádí na základě ISIC karty po celou dobu studia.  ISIC karta je nutná i k otvírání vstupních dveří do budovy školy, kopírování a půjčování knih. ISIC kartu je nutné uhradit v hotovosti k prvnímu dni školního roku svému třídnímu učiteli.

JÍDELNÍ LÍSTEK

VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ

Mgr. Petra Žďárská
E-mailzdarska@szstrutnov.cz
Telefon491 614 482, 491 614 255

VÍCE V TÉTO KATEGORIIicon
Řád školní jídelny a výdejny
pdf 251.23 kB