Images-loading

Škola v Červeném Kostelci nabízí příjemné a rodinné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

STUDIJNÍ OBORY V ČERVENÉM KOSTELCI

Pro absolventy základních škol
Praktická sestra53–41-M/034 leté studiumukončeno maturitní zkouškou
Nutriční asistent53-41-M/024 leté studiumukončeno maturitní zkouškou
Masér ve zdravotnictví53–41-M/044 leté studiumukončeno maturitní zkouškou